Rodný list kanafasu

Chodsko, malebný kraj s bohatou a slavnou minulostí, je rovněž jednou z nejvýraznějších etnografických oblastí a lidové tradice zde mají hluboké a pevné kořeny, které se k jeho historii pojí. Proslulo celou řadou tradičních oborů lidové rukodělné výroby, kromě krojů, výšivek či krajek se do popředí dostalo především výrobou kanafasu, typického lidového textilu, dodnes oblíbeného a vyhledávaného, který proslavil obec Postřekov.

Od doby, kdy v téměř každé usedlosti klapal primitivní tkalcovský stav, podomácku se barvila příze a s textilními výrobky se chodilo na jarmark, uplynul dlouhý čas a mnoho se změnilo. I tento starobylý textil byl poněkud odlišný. Původní kanafas byl čistě lněný, nebo tkaný na lněné osnově bavlněným útkem. Ten byl v barvě červené, modré, zelené, bílé i černé a žluté a vzor byl vytvářen v různých barevných variantách. Chodské kanafasy se vyznačovaly jednoduchostí vzorů, zvláštností byly v minulosti „ražené“ kanafasy a místním typickým výrobkem bylo chodské strakatítko. Kanafas měl široké uplatnění v domácnosti i oděvu.

Tkalcovina, tak jako i v jiných oblastech českých zemí byla často neprosperující a tak ji mnozí tkalci opouštěli. Vydržely jen některé rodiny, a tyto se zapojily do Ústředí lidové umělecké výroby, organizace, která v poválečné době až do 90. let pečovala o obnovu a zachování oborů lidové rukodělné práce. Obnova výroby kanafasu v Postřekově znamenala záchranu tohoto typického lidového textilu pro budoucnost. Udržování tradic a výtvarná inspirace bohatým zázemím lidové kultury byla pro ÚLUV zavazující, ale doba si vyžádala vzorový posun do moderní polohy, která odpovídá dnešním náročným požadavkům. Velkým přínosem byla návrhářská práce zkušených výtvarníků ÚLUV.

Po rozpadu Ústředí lidové umělecké výroby došlo k řadě změn i v tkalcovně. Současným pokračovatelem tradice textilní výroby v Postřekově se stala firma KANAFAS CZ, s.r.o. a její majitel Ing Zbyněk Strnad, který tak navázal na rodinnou tradici. Již jeho otec, tehdy vedoucí tkalcovny, měl nemalé zásluhy o její chod. Základem současného programu je výroba kanafasu, který tak dal i jméno celé společnosti. Metrový textil je vyráběn převážně ve vazbě plátnové, keprové a atlasové, vzorově je zaměřen na potřeby interiéru. V návrhářské práci se úspěšně uplatňuje i výtvarnice Eva Vítová, která s tkalcovnou spolupracuje na nových vzorech. Kanafas v těchto vzorech tak reaguje na současné trendy a je zcela moderním textilem. Ve výrobním programu je kromě celé škály bytových doplňků i výroba pestře tkaných potahových látek na zahradní nábytek. A protože je nutné splňovat i náročné požadavky na kvalitu, jsou kanafasové výrobky prověřovány v textilních zkušebních ústavech.

Kanafas v minulosti byl neoddělitelnou součástí každé venkovské domácnosti i oděvu. A dodnes by tento praktický, příjemný a vkusný textil neměl nikde chybět. Chceme-li dotvořit prostředí domova, chaty či chalupy, je tu pro vás!