+420 774 443 439

Prohlášení o ochraně osobních dat

Společnost KANAFAS CZ, s.r.o., se sídlem Tyrkysová 532/31, 154 00 Praha 5, shromažduje a zpracovává Vaše údaje, a to v rozsahu: jméno, příjmení a adresa k účelu nabízení obchodu a služeb a to z veřejných seznamů a obchodních nabídek. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nepovinné a bez důsledků s tím, že tyto údaje budou zpřístupneny pouze v rámci zpracovaného účelu. 

Máte právo přístupu k údajům a na informace v souladu se zákonem. V případě porušení povinností dle zák. c. 101/2000 Sb. máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vyplněním údajů souhlasíte s tím, aby Vaše uvedené údaje byly zpracovány pro další využití na dobu neurčitou za účelem prodeje v rámci obchodní činnosti společnosti KANAFAS CZ, s.r.o., a dále souhlasíte, aby byly využívány ve stejném rozsahu a ke stejnému účelu jinému správci v rozsahu daném zákonem.